El Teatre

Missió i objectiu

La cultura és un factor de qualitat de vida, que ens ajuda entendre tant el món en el que vivim com a nosaltres mateixos com a persones. La cultura ens fa ser més humans, més persones, millora la nostra condició ciutadana, esdevé un factor de cohesió i de sentiment de pertinença, permet que la ciutat com a tal a més a més de ser la seu de residència, i en algun sector de la població, l’espai on desenvolupar l’activitat professional, també esdevingui l’espai on gaudir del temps lliure. Compaginar en una mateixa ciutat residència, lloc de treball i d’oci és un aspecte clau pel bon funcionament de la ciutat.
És evident que el teatre i per extensió les arts escèniques tenen un paper essencial en el món de la cultura i més concretament el teatre Plaza en l’activitat cultural de Castelldefels.

Les línies bàsiques d’actuació del teatre Plaza són esdevenir un espai central en la formació, la creació i la difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur. Actuar des de la pràctica dels valors de la transparència, la legalitat, la professionalitat, la qualitat del servei a la ciutadania, l’excel·lència en el desenvolupament professional, la participació de les entitats vinculades al món de la cultura, l’ús eficient dels recursos i la potenciació de la cultura catalana.

Inaugurat el 15 de novembre del 2009, l’equipament no només recupera un teatre per a Castelldefels sinó que ofereix espais d’assaig i formació per a les entitats, associacions i grups locals.

El Teatre Plaza té dos espais diferenciats: un espai de representació i un espai de formació i assaig.

L’espai de representació està format per la sala d’actes que acull tota l’activitat escènica que generi la ciutat i la dels espectacles que ens visitin. Aquesta sala compta amb:

  • Un pati de butaques amb capacitat per a 403 espectadors.
  • Un escenari de 132 m2 (12m d’ample per 11m de fons).
  • Quatre camerinos de 20 m2 (cada camerino) distribuïts en quatre plantes i comunicats per ascensor.
  • El vestíbul, els lavabos de públic i el magatzem de 152 m2 completen aquest espai.

L’espai de formació i assaig: Espai de suport a la creació: convenis de residències amb companyies professionals de teatre i dansa, cessió de sales d’assaig pels grups de teatre amateur de la ciutat. Suport a la formació: aula-taller per l’Escola Municipal de Dansa. Format per tres sales de creació, assaig i formació per a les entitats, de 125m2, 80 m2, i de 70m2. Totes habilitades amb miralls, equips de so, i totalment insonoritzades. Els objectius principals d’aquest projecte són oferir formació de base en l’àmbit de les arts escèniques. El que en resulta, doncs, és una aposta decidida per la creació escènica, amb l’oferta d’espais formals per a l’aprenentatge i el desenvolupament artístic dels ciutadans de Castelldefels. Les tres sales de formació i assaig reben el nom de tres grans personatges del mon de les arts escèniques: Sala Adolfo Marsillach, sala Pepe Rubianes i sala Carmen Amaya. (teatre i dansa). Tots tres tenen una característica en comú i és la seva vinculació amb Catalunya. Tant Adolfo Marsillach com Pepe Rubianes van passar per l’escenari de la sala Margarida Xirgu de Castelldefels.