Cicle de Teatre Amateur

Les línies bàsiques d’actuació del Teatre Plaza són esdevenir un espai central en la formació, la creació i la difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur.

En essència, el teatre Plaza és l’equipament cultural de referència per al foment de les arts escèniques com a centre que impulsa la formació, la creació i l’exhibició de les arts escèniques i en la vida cívica de la ciutat.

Conscients que l’oferta amateur molt sovint cobreix necessitats culturals i socials que el circuit comercial no pot atendre, des de la Regidoria de Cultura apostem per donar suport a la producció, exhibició i difusió d’espectacles creats per a grups i companyies de Teatre Amateur.

Objectius

  • Crear un circuit d’exhibició per als grups amateurs de Castelldefels.
  • Aprofitar els equipaments escènics locals i els recursos tant tècnics com humans del municipi.
  • Impulsar la creació, l’exhibició i la diversitat de gèneres artístics, sense la recerca del rendiment econòmic.

Revisades pel Jurat les peticions i projectes presentats per participar a la 2a edició del cicle de teatre amateur de Castelldefels, s’han presentat sis projectes, que compleixen els requisits per poder participar-hi i han estat admesos tots. Les dates d’actuacions i els grups són les següents:

Consultar les bases de participació 2018